Autor: Aegon

Nombre: Zaku I

Escala: 1/144

Tipo de modificación: esquema de colores personalizado, pintado, calcas.

Kits empleados: HGTO MS 05S Zaku I Char’s Custom

In this article